เพราะรักจึงให้
 
 
 
กิจกรรมดีๆ จาก SF!!
 
โปรโมชั่นสุดออต!!
 
โปรโมชั่นสุดออต!!
 
ยศถึง ปืนหาย รับใหม่!!
 
 
 
 
 
     
 
 
             
   
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ Install ActiveX  
 
     
 
   
  ทำไมต้องมี ActiveX
 
  เนื่องจากเกม Special Force เป็นเกมที่ต้อง Sign in และเข้าเล่นเกมผ่านหน้าเว็บไซต์ www.sf.in.th ด้วยสาเหตุนี้จึงต้องใช้ ActiveX
ในการควบคุมเพื่อเชื่อมต่อระบบระหว่างเว็บไซต์ และเกม Special Force ทั้งนี้คุณสามารถศึกษาวิธีการใช้งาน ActiveX ตามข้อแนะนำด้านล่างนี้
  ข้อแนะนำเบื่องต้น :
 
  ต้องทำการลงโปรแกรมก่อนครั้งแรกจึงจะสามารถ Sign in เพื่อเข้าเล่นเกมได้ *
ในกรณีที่ผู้ใช้งานมิได้ติดตั้งโปรแกรม Anti Spyware เครื่อง PC จะไม่ถามว่าคุณอนุญาตให้ ActiveX ทำงานหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนในข้อ 4
   
 
วิธีที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์ SF_ActiveX_Setup.exe แล้วดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่ดาวโหลดดังรูป
 
   
 
   
วิธีที่ 2.1 เมื่อเข้าสู่ www.sf.in.th ครั้งแรกจะปรากฏ Message Box ว่า "ActiveX Control is not install"
   
 
   
  คลิก OK เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม ActiveX
   
2. IE จะเปิดหน้าจอเข้าสู่ www.sf.in.th และที่ด้านล่างของ Address Bar จะปรากฏแถบให้ Install ActiveX ให้คลิกเมาส์เพื่อ
Install ActiveX ดังรูป
   
  * กรณีที่ด้านล่างของ Address Bar ไม่ปรากฏแถบให้ Install ActiveX ให้ข้ามไปทำตามขั้นตอนที่ 6
   
 
   

3.
4.

# ระบบจะทำการติดตั้งโปรแกรม ActiveX โดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว #
เมื่อทำการ Install ActiveX เรียบร้อยแล้วหากเครื่องของคุณลงโปรแกรมประเภท Anti Spyware ไว้ระบบจะ Pop Up Window
ขึ้นมาที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ ให้คลิกปุ่ม Allow เพื่ออนุญาตให้ Run Program ดังกล่าว
   
 
   
5. จากนั้นให้ Sign in ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อเข้าสู่ระบบ
6. # # กรณีที่ด้านล่างของ Address Bar ไม่ปรากฏแถบให้ Install ActiveX ให้ลองตรวจสอบ IE ของคุณตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
a. ไปที่ Tools เลือก Internet Option
b. ไปที่แถบ Security ดังรูป จากนั้นคลิกทีปุ่ม Custom Level
c. ระบบจะเปิดหน้าจอ Security Settings ให้ดูที่หัวข้อ Download signed ActiveX controls จากนั้นให้ปรับเป็น Prompt เพื่อให้ IE
ของคุณอนุญาตให้ ActiveX ทำงาน
   
 
   
 
a. กรณีที่ทำการลงโปรแกรมเกมแล้ว หลังจาก Sign in สามารถคลิกที่ปุ่ม Start เพื่อเริ่มเล่นเกมได้ทันที
b. กรณีที่ยังไม่ได้ลงโปรแกรมเกม ให้ทำการลงโปรแกรมเกมที่ได้จากแผ่น CD เกม Specail Force หรือ Download
จากเว็บไซต์ www.sf.in.th ก่อน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเริ่มเล่นเกมได้
   
  คลิกไปหน้าแรกเพื่อติดตั้งโปรแกรม ActiveX
   
  วิธีตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมโดย ActiveX
  จะรู้ได้อย่างไรว่า ActiveX ถูกติดตั้งในเครื่องแล้วหรือยัง หรือหากต้องการลบโปรแกรมที่ถูกติดตั้งโดย ActiveX
เพื่อลงใหม่อีกครั้งต้องทำอย่างไรบ้าง
สามารถอ่านรายละเอียดการตรวจสอบได้ดังนี้
   
 
1.
เปิดโปรแกรม Internet Explorer จากนั้นคลิกที่เมนู Tools ด้านบน แล้วเลือกที่ Internet Options
   
 
   
2. ให้ดูในส่วนของ Temporary Internet File แล้วคลิกที่ปุ่ม Setting
   
 
   

3.

ระบบจะเปิดหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งขึ้นมาจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Views Object
   
 
   
4. ระบบจะเปิดหน้าจอซึ่งมีรายชื่อโปรแกรมต่างๆขึ้นมาให้มองหาโปรแกรมที่ชื่อ "SFLauncherTDE Class"
   
 
   
 
a. หากพบไฟล์ชื่อดังกล่าวแสดงว่า ActiveX ได้ทำการลงโปรแกรมที่เกี่ยวกับการเล่มเกม Special Force เรียบร้อยแล้ว
b. หากต้องการลงโปรแกรมเพื่อเล่นเกมใหม่อีกครั้ง ให้ลบไฟล์ดังกล่าวออก จากนั้นให้ปิดโปรแกรม Internet Explorer ทั้งหมด
   
5. จากนั้นให้เปิดโปรแกรม IE หรือ Window Explorer แล้วไปที่ C:/WINDOWS/system32 จากนั้นมองหา File ที่ชื่อ Starter.dll
   
 
   
6. ในการณีที่ต้องการให้ ActiveX ลงโปรแกรมใหม่ให้ทำการ ลบ ไฟล์ตามขั้นตอนที่ 4(b) และ 5(b) จากนั้นให้เข้าสู่หน้า www.sf.in.th ใหม่อีกครั้ง ActiveX
จะทำการลงโปรแกรมทั้งหมดใหม่อีกครั้ง
   
 
หมายเหตุ : หากท่านใดไม่สามารถติดตั้ง ActiveX ผ่าน browser ได้ตามขั้นตอนข้างต้น สามารถติดตั้งด้วยตนเอง
โดยดาวน์โหลดไฟล์ SF_ActiveX_Setup.exe แล้วดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่ดาวโหลดดังรูป
   
 
   
   
 
 
 
   
 
 
 
Big Fest 10
Big Fest 09
SF TGS 09
SF World 08
GG PARTY 08