เพราะรักจึงให้
 
 
 
กิจกรรมดีๆ จาก SF!!
 
โปรโมชั่นสุดออต!!
 
โปรโมชั่นสุดออต!!
 
ยศถึง ปืนหาย รับใหม่!!
 
 
 
 
 
     
 
 
             
 
   
ขั้นตอนการติดตั้งเกม Special Force  
 
     
 
   
  คุณสามารถหาโปรแกรมเกม Special Force ได้จาก
 
1.
2.
แผ่น CD โปรแกรมเกม Special Force จากนิตสารเกม Weekly Online, Compgamer News, True Coffee ทุกสาขา ทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดโปรแกรมเกม Special Force จากเว็บไซต์ www.sf.in.th ในส่วนของหัวข้อ Download
   
  ขั้นตอนการลงโปรแกรมเกม
 
1.
2.
# ใส่แผ่น CD ลงใน CD Drive จากนั้นระบบจะ Auto Run และเปิดหน้าจอเพื่อลงโปรแกรมเกม Special Force คลิกที่ไอคอน Install
ระบบจะเปิดโปรแกรม InstallShield Wizard เพื่อเริ่มลงโปรแกรมเกม Special Force คลิกปุ่ม Next >
   
 
   
3. อ่านเงื่อนไขการใช้บริการเกม Special Force อย่างระมัดระวัง และเข้าใจเงื่อนไขดังกล่าว จากนั้นเลือกที่
“I accept the terms of the license agreement” จากนั้นคลิกปุ่ม Next>
   
 
   
4. เลือก Directory ที่ต้องการติดตั้งโดยคลิกที่ปุ่ม Change… จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next>
   
 
   
5. ระบบจะเปิดหน้าจอเพื่อยืนยันการลงโปรแกรมเกมใน Directory ที่ท่านเลือกไว้ คลิก Install เพื่อเริ่มต้น
ลงโปรแกรมเกม Special Force
   
 
   
6. เมื่อทำการลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งว่าทำการลงโปรแกรมเรียบ ร้อยแล้วคลิกปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้น
การลงโปรแกรมเกม Special Force และโปรแกรมจะทำการสร้าง Shot Cut สำหรับเริ่มเล่นเกมไว้ที่หน้า Desk Top
   
 
 
   
  คลิกที่ไอคอน SF เพื่อเริ่มเล่นเกม โดยระบบจะเปิดโปรแกรม IE เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ www.sf.in.th เพื่อให้ Sign in
ที่หน้าเว็บไซต์ทุกครั้งก่อนการเริ่มเกม
   
  "คลิกที่นี่เพื่ออ่านหัวข้อ “ขั้นตอนการเข้าเล่นเกม Special Force”
   
   
   
   
 
 
 
   
 
 
 
Big Fest 10
Big Fest 09
SF TGS 09
SF World 08
GG PARTY 08