ѡ֧
 
 
 
Ԩ ҡ SF!!
 
ش͵!!
 
ش͵!!
 
ȶ֧ ׹ Ѻ!!
 
 
 
 
 
     
 
 
 
ยศ Point เครื่องหมายยศ
ทหารฝึก 0-3499
พลทหาร 3500-4055
สิบตรี 4056-4666
สิบโท 4667-5338
สิบเอก 5339-6077
จ่าสิบตรี ขั้น1 6078-6890
จ่าสิบตรี ขั้น2 6891-7785
จ่าสิบตรี ขั้น3 7786-8769
จ่าสิบตรี ขั้น4 8770-9852
จ่าสิบตรี ขั้น5 9853-11042
จ่าสิบโท ขั้น1 11043-12352
จ่าสิบโท ขั้น2 12353-13793
จ่าสิบโท ขั้น3 13794-15378
จ่าสิบโท ขั้น4 15379-17121
จ่าสิบโท ขั้น5 17122-19039
จ่าสิบเอก ขั้น1 19040-21149
จ่าสิบเอก ขั้น2 21150-23469
จ่าสิบเอก ขั้น3 23470-26022
จ่าสิบเอก ขั้น4 26023-28829
จ่าสิบเอก ขั้น5 28830-31918
ร้อยตรี ขั้น1 31919-35315
ร้อยตรี ขั้น2 35316-39392
ร้อยตรี ขั้น3 39393-44284
ร้อยตรี ขั้น4 44285-50155
ร้อยตรี ขั้น5 50156-57200
ร้อยโท ขั้น1 57201-65654
ร้อยโท ขั้น2 65655-75798
ร้อยโท ขั้น3 75799-87972
ร้อยโท ขั้น4 87973-102580
ร้อยโท ขั้น5 102581-120110
ร้อยเอก ขั้น1 120111-141145
ร้อยเอก ขั้น2 141146-166388
ร้อยเอก ขั้น3 166389-196680
ร้อยเอก ขั้น4 196681-233029
ร้อยเอก ขั้น5 233030-276649
พันตรี ขั้น1 276650-328993
พันตรี ขั้น2 328994-391805
พันตรี ขั้น3 391806-467180
พันตรี ขั้น4 467181-557630
พันตรี ขั้น5 557631-666169
พันโท ขั้น1 666170-796417
พันโท ขั้น2 796418-952714
พันโท ขั้น3 953715-1140271
พันโท ขั้น4 1140272-1365339
พันโท ขั้น5 1365640-1635420
พันเอก ขั้น1 1635421-1959518
พันเอก ขั้น2 1959519-2348436
พันเอก ขั้น3 2348437-2815137
พันเอก ขั้น4 2815138-3375178
พันเอก ขั้น5 3375179-4047228
พลจัตวา ขั้น1 4047229-4853687
พลจัตวา ขั้น2 4853688-5821438
พลจัตวา ขั้น3 5821439-6982739
พลจัตวา ขั้น4 6982740-8376301
พลจัตวา ขั้น5 8376302-10048575
พลตรี ขั้น1 10048576-12055304
พลตรี ขั้น2 12055305-14463379
พลตรี ขั้น3 14463380-17353068
พลตรี ขั้น4 17353069-20820696
พลตรี ขั้น5 20820697-24981849
พลโท ขั้น1 24981850-29975232
พลโท ขั้น2 29975233-35967292
พลโท ขั้น3 35967293-43157765
พลโท ขั้น4 43157766-51786331
พลโท ขั้น5 51786332-62140611
พลเอก ขั้น1 62140612-74565747
พลเอก ขั้น2 74565748-88233397
พลเอก ขั้น3 88233398-103267812
พลเอก ขั้น4 103267813-119805668
พลเอก ขั้น5 119805669-137997309
จอมพล ขั้น1 -
จอมพล ขั้น2 -
จอมพล ขั้น3 -
จอมพล ขั้น4 -
จอมพล ขั้น5 -
   
   
 
 
 
   
 
 
 
Big Fest 10
Big Fest 09
SF TGS 09
SF World 08
GG PARTY 08